top of page
Search

7 vèsèt biblik sou travay| 7 versets bibliques sur le travail.

Bib la pale anpil de travay, men sèt (7) vèsè biblik pou li, pou ka konprann volonté Bondye et kisa lap tann nou fe nan domen sa a. deja mwen swetew bon lekti.

1 ’’Parese fè ou pòv, men travay di fè ou rich.’’ Provèb 10:4 2 ‘’Tou sa ou jwenn pou ou fè, fè l' ak tout fòs ou. Paske, kote ou prale a, nan peyi kote mò yo ye a, nanpwen travay pou ou fè, pa gen lide ki pou mache nan tèt ou, pa gen konesans, pa gen bon konprann.’’ Eklezias 9:10 3 ‘’Konsa, frè m' yo, kenbe fèm, pa brannen. Se pou n' toujou pi cho nan travay Seyè a, paske nou konnen travay n'ap fè pandan n'ap viv ansanm ak Seyè a p'ap janm pèdi.’’ 1 Korent 15:58 4’’ Parese pa pare tè li lè pou l' te pare l', li di fè twò frèt. Lè rekòt rive, li pa jwenn anyen nan jaden l'. Provèb 20:4 5’’Se pou moun ki te konn vòlò sispann vòlò. Okontrè, se pou l' travay di ak men l' san fè move konbinezon, pou l' sa gen dekwa bay moun ki nan bezwen’’. Efèz 4:28. 6’’Pa renmen dòmi twòp pou ou pa vin pòv. Souke kò ou. W'a jwenn kont manje pou ou manje’’. Provèb 20:13. 7’’Nou chonje lè m' te lakay nou, mwen te di nou: moun ki pa travay pa gen dwa manje non plis’’. 2 Tesalonik 3:10
An'n laprye: Segne mesi deske ou te kreye travay, et ou di benediction pou moun ki travay ak menl poul mange et ede lot moun, tampri pakite pares, ak bon somey fen blye responsabilite ou banou, ede nou poun sonje saw mande nou fe nan pawol ou konsa nou va few plezi, et benediction va tombe sou nous an abondans. Amen. Redaction: JUNIE ST CLAIR
Envoyez-nous vos articles ou idées d'articles.
RAPPORTER UNE ERREUR / FAUTE.
Merci!