top of page
Search

Aktivite ou ka fè pandan ou lakay ou (vakans, retret, konfinman) ki ap benefik pou ou ak fanmiw.

BON LEKTI! APRESYE!

 

-Netoyé frigidèw, Netoyé evyé a, Pase mop (CLEAN KAY LA) -Ranjé tiwa ki gen papye mete lod -Patajé yn foto positif de ou (fe yn selfi)

-Poste avek lanmou yn vese biblik ou renmen -Rele kompani telephone ou an mande rabè -Fè la paix ak yn moun kite enemiw -Di yn moun ki chè pou ou kew renmenl -Ranje tiwa kilot oswa slip ou mete lod -Netoye telefon ou fe plas pou lot data -Mete a jou profil : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou -Poste avec lanmou foto liv ou li kew pi renmen -Bay zanmiw yo yn apel, bay fanmiw yn apel,, rele granma ak granpa di yo komanw renmen yo -Rele kompani mortgage ou mande rabè -Kreye biznis ou, pran klas an liy, apran fe yn bagay kew pat kon fe deja -Di mesi ak yn moun ki komante amba fotow, Komante amba yn positif post -